O sobie słów kilka..

Nazywam się Artur Sawicki

W Internecie występuję pod niezmiennym nickiem, od kilkunastu już lat, jako borodziej.

Skąd ten nick, ktoś zapyta? Otóż w 1993 r. kończąc Wydział Leśny SGGW w Warszawie obroniłem pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Szujeckiego pt. “Inwentaryzacja kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Rezerwatu Hulskie im. St. Myczkowskiego w Bieszczadach” (Pasmo Otrytu).

Borodziej (Ergates faber) jest naszą największą, krajową kózką. Po 6 latach pracy w Nadleśnictwie Nowogard (RDLP w Szczecinie) objąłem stanowisko redaktora naczelnego “Lasu Polskiego” (1999-2005). Wówczas Internet w Polsce dopiero raczkował, choć do drzwi już nie pukał, lecz wręcz łomotał. Wkrótce zawitał także do naszej redakcji. Prekursorem szerzenia internetu wśród leśników był Zbyszek Gurgul, pomysłodawca i założyciel pierwszego leśnego portalu WIRTUALNE LASY, a także znakomitej Listy Dyskusyjnej Leśników. To właśnie w tamtym czasie, jak grzyby po deszczu w lesie, na LDL zaczęli się pojawiać: Drwalnik, Leśnik, LesNick, (Na)Leśnik, Gajowy Marucha… Pojawił się i Borodziej, nie tylko jako przedstawiciel umiłowanych Cerambycidae, ale także – a może i niejako przede wszystkim – rednacz “Lasu Polskiego” borodziej: ten, który opisuje borów dzieje. I tak już pozostało…

Wirtualny Kordelas Leśnika Polskiego 2008

Minęła dekada. Od przyjaciół z LDL otrzymałem wyróżnienie – Wirtualny Kordelas Leśnika Polskiego 2008. Jest ono dla mnie szczególnie ważne i wyjątkowe. Serdecznie dziękuję!

Za swoje największe osiągnięcie na niwie zawodowej bez wątpienia uważam Pierwszą Nagrodę w Konkursie Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta (edycja 2003), wręczoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Janusza Dawidziuka na Polach Mokotowskich.

loret

Aktualnie pracuję w Instytucie Badawczym Leśnictwa, instytucji zacnej i szanowanej, która w 2010 r. obchodziła swoje 85-lecie.

Publikuję m.in. w: “Aurze”, “Lesie Polskim”, “Poznajmy Las” i “Trybunie Leśnika”. W listopadzie 2010 r. ukazała się książeczka mojego autorstwa dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. Warstwowa budowa lasu”, z cieszącej się popularnością serii MOP (Młody obserwator przyrody) i wydawanej przez MULTICO.

W 2016 r. wydałem drugą książkę popularyzującą wiedzę o przyrodzie, również w MULTICO pt. “Artur Sawicki opowiada o owadach i pająkach”.

 

Od listopada 2009 r. jestem honorowym krwiodawcą. Należę do Klubu Honorowych Dawców Krwi “Serce Pruszkowa”, w którym od 2014 r. pełnię zaszczytną funkcję Prezesa. Krew najczęściej oddaję w CKiK MSWiA na ul. Wołoskiej w Warszawie lub podczas akcji krwi organizowanych przez nasz Klub.

HDK2

    W 2015 r. podczas uroczystości Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa z rąk Ministra Środowiska Pana Macieja H. Grabowskiego, w imieniu Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.

KEN KEN3 KEN1

13 stycznia 2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Odznaczenia wręczał I Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester DąbrowskiNa wniosek Fundacji Dzień dla Życia odznaczenia otrzymali Zasłużeni Honorowi Krwiodawcy oraz działacze. Z ogromnym wzruszeniem z rąk Wojewody odebrałem Srebrny Krzyż Zasługi. Tym bardziej mi było miło, że Pan Wojewoda też jest z wykształcenia leśnikiem. 
Martyna Kaczmarek – serdecznie dziękuję za docenienie moich działań na polu pracy społecznej i honorowego krwiodawstwa.

——————————————————————————————————————–

Kontakt: