Festiwal Filmów Ekologicznych EKOFILM`2010 w Nowogardzie

25 05 2010

W dniach 17-21 maja br. w Nowogardzie odbył się XI Ogólnopolski i VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM”.
EKOFILM, to przede wszystkim projekcje filmów poświęconych problemom ekologii, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody. To także: Sejmik Ekologiczny, różnorodne turnieje wiedzy, konkursy plastyczne, wystawy, warsztaty ekologiczne, spotkania pozarządowych grup ekologicznych, występy zespołów artystycznych, koncerty czy performance.
W ramach Festiwalu przeprowadzonych zostało wiele konkursów: Międzynarodowy konkurs filmowy, Ogólnopolski konkurs na plakat festiwalowy oraz Międzynarodowy konkurs fotograficzny pod hasłem: „Natura tworzy, człowiek niszczy”.
W tym roku o palmę zwycięstwa rywalizowały 34 filmy, o zróżnicowanej formie przekazu i długości metrażu.
Jury w składzie:
Jacek Bławut (przewodniczący) – operator, reżyser i wykładowca w szkołach filmowych w Berlinie, Hanowerze i Warszawie,
oraz członkowie:
Andrzej Grzana – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Tomasz Kamiński – Nadleśnictwo Nowogard,
Małgorzata Falencka-Jabłońska – Instytut Badawczy Leśnictwa,
Artur Sawicki – Instytut Badawczy Leśnictwa,
Gennadiy Kofman – producent filmowy, dyrektor International Film Festiwal w Kijowie

jednogłośnie przyznało Grand Prix filmowi „Księga”. W filmie tym w niekonwencjonalny sposób przedstawiono fascynujące epizody z życia zimorodków, bielików i lisiej rodziny na tle czterech pór roku. Członkowie Jury wyrazili swój podziw i uznanie dla autora tego filmu Marka Piotrowicza, który mimo że nie jest z zawodu przyrodnikiem wyjątkowo wnikliwie podglądał przyrodę okiem kamery przez cztery lata.

Drugą nagrodę przyznano filmowi „Nauczanie początkoweMarcina Bortkiewicza za popularyzację wiedzy i kształcenie właściwych postaw wobec przyrody. Trzecią nagrodę otrzymał film „Z kozicą na świstaki” (reż. Doroty Adamkiewicz i Joanny Łęskiej), który opowiada o zwyczajach świstaków i kozic żyjących w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Szczególne miejsce w tej edycji zajęły filmy młodych twórców w ramach kategorii „Młodzi kręcą” – film krótkometrażowy nakręcony przez gimnazjalistów pt. „ECO ODYSEJA”.
Do dobrych zwyczajów Festiwalu należy powszechne oglądanie filmów konkursowych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury. W ciągu 4 dni projekcji filmy obejrzało kilkusetosobowe grono młodych widzów wraz ze swymi nauczycielami.
Tydzień EKOFILMU był również czasem, kiedy pracownicy Nadleśnictwa Nowogard w ramach imprez towarzyszących przeprowadzili X jubileuszowy konkurs „Mistrzowie Wiedzy Leśnej”. W trakcie zmagań i rywalizacji uczestnicy ze szkół podstawowych mieli możliwość wykazać się zarówno znajomością roślin i owadów leśnych, celnością w strzelaniu z wiatrówki do balonów, w których znajdowały się pytania konkursowe, jak również umiejętnością rozpoznawania gatunków drzew po korze i przekroju drewna. Sponsorami atrakcyjnych nagród byli: WFOŚiGW w Szczecinie, Urząd Miasta i Gminy w Nowogardzie oraz Nadleśnictwo Nowogard.
Kolejny EKOFILM za dwa lata – już teraz Dyrektor Festiwalu Pani Mirosława Przybyłek oraz Burmistrz Nowogardu Pan Kazimierz Ziemba wszystkich chętnych serdecznie zapraszają do wzięcia w nim udziału.

Zdjęcia z tegorocznego EKOFILM-u oraz konkursu “Mistrzowie Wiedzy Leśnej” są do obejrzenia w borodziejowej Fotogalerii


Opcje

Info