Finał centralny XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Białowieża 2010

1 07 2010

Białowieża, obok Łazienek Królewskich i Starówki w Warszawie oraz Wawelu, kojarzy się każdemu, zarówno w Europie jak i na świecie z odwiecznymi symbolami naszego kraju. Chlubą jej jest najstarszy w Polsce park narodowy, ustanowiony w 1932 r. Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe zadecydowały o wpisaniu w 1972 r. Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 1992 r., z racji włączenia obszaru białowieskiego parku narodowego, obiekt ten stał się jednym z trzech w Europie i z siedmiu na świecie transgenicznym obiektem dziedzictwa światowego.

Wyjątkowość Puszczy Białowieskiej zadecydowała, że to właśnie tu odbył się w dniach 4-6 czerwca 2010 r. finał centralny XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Rozpoczął go prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg dynamiczną prezentacją nt. “Zrównoważony rozwój wyzwaniem współczesnego świata”. Uroczystość otwarcia finału 5 czerwca, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, miała szczególny charakter z racji jubileuszu oraz zaproszonych gości honorowych. Podniosły nastrój podkreślił Hymn Leśników Polskich (DGLP) wykonany przez Chór Białowieskich Leśników oraz występ sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

W teście pisemnym uczestniczyło 112 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kraju, a po jego napisaniu wszyscy wraz z gośćmi i opiekunami ruszyli ochoczo do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego PN i wieżę widokową. Następnie wszyscy uczestnicy finału z dużym zainteresowaniem poznali Pokazowy Rezerwat Żubrów, po obejrzeniu którego podziwiali najpiękniejsze fragmenty Puszczy Białowieskiej – Rezerwat Ścisły BPN oraz „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”. Jak przystało na srebrne gody po trudach terenowych wszyscy pokrzepili swe ciała na biesiadzie urodzinowej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.
Ustny finał, na którym byli obecni szczególni goście: Janusz Zaleski – Główny Konserwator Przyrody, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Prorektor SGGW, Aleksander Bołbot – Dyrektor BPN i gospodarz całej uroczystości, Marek Masłowski – Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku, Jerzy Kiszkiel – Kurator Oświaty Województwa Podlaskiego, przedstawiciele organizacji i instytucji patronów finału centralnego XXV OWE i jej sponsorów (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, The Earth Collection, Ptaków Polskich), a także strategicznego sponsora Olimpiady – Toyoty Motor Poland w osobach: Sławomira Borowskiego – Dyrektora Działu Serwisu oraz Michała Zięby i Sławomira Grabowskiego.

Końcowym efektem finału ustnego był wynik ostateczny w kolejności miejsc laureatów:
I. Wojciech Labuda– III LO w Gdyni
II. Michał Legutko – I LO w Starym Sączu
III. Michał Kania – III LO w Tarnowie
IV. Emilia Rusinek – I LO w Łukowie
V. Małgorzata Nowicka – LO w Gilowicach
VI. Adrian Orłowski – ZSO nr 2 XIV LO w Szczecinie
VII. Paweł Staszek – LO w Czechowicach- Dziedzicach
VIII. Paulina Turowska– I LO w Krośnie
IX. Mateusz Tarnowski – ZSO nr 12 II LO w Poznaniu
X. Bartosz Kulawinek – I LO w Ostrzeszowie

Gratulujemy!

Finał centralny XXV OWE w mediach:

“Echa Leśne” nr 7/2010

“Poznajmy Las” nr 4/2010

Trybuna Leśnika nr 7-8/2010


    FOTOGALERIA


Opcje

Info