Medale im. Wiktora Godlewskiego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa i Redakcji “Przyrody Polskiej”

28 06 2014

Medale im. W. Godlewskiego 2014

W dniu 14 maja 2014 r. w Bogutach Piankach (woj. mazowieckie) nastąpiło uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego przyznawanych przez Kapitułę organizacjom i osobom, którzy w sposób szczególny przyczynili się ochronie przyrody w Polsce.

Boguty-Pianki to rodzinna miejscowość Wiktora Godlewskiego, który zasłynął m.in. z badań nad przyrodą jeziora Bajkał. Nagrody wręczono w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. W uroczystości udział wzięli laureaci z poprzednich lat, tegoroczni laureaci, miejscowi miłośnicy przyrody, uczniowie. Obecni byli też laureaci tegorocznej olimpiady ekologicznej, która znów odbyła się w gimnazjum w Jasienicy. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych – wójt Józef Bogucki i starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński, księża, a gośćmi nadzwyczajnymi byli posłowie RP – Julia Pitera i Andrzej Kania.

Julia Pitera

W tegorocznej edycji medale otrzymali:

1. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – za działania na rzecz przyrody i zrównoważonej gospodarki leśnej.

2. Redakcja “Przyrody Polskiej”, miesięcznik o charakterze popularno-naukowym, wydawany przez Ligę Ochrony Przyrody – za popularyzację wiedzy przyrodniczej i edukację ekologiczną młodzieży.

3. Zbigniew Kaszuba, były wojewódzki konserwator przyrody w Siedlcach, także były pracownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, współautor koncepcji utworzenia tego parku – za całokształt pracy na rzecz środowiska i ochrony przyrody.

4. Ksiądz Stanisław Skarżyński, emerytowany proboszcz parafii w Broku – za działania na rzecz przyrody, szczególnie za umiłowanie świata zwierząt i roślin.

Medal - awers   Medal - rewers 

Patron nagrody Wiktor Godlewski (1831-1900) był przyrodnikiem, patriotą, skazanym na 12 lat zsyłki na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. W latach 1864-1877, wspólnie z Benedyktem Dybowskim, prowadził na zasłaniu pionierskie badania fauny wschodniej Syberii i Jeziora Bajkał. Pomimo statusu skazańców, obaj otrzymali za swoją działalność – na wniosek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego –medale od władz carskich. Po powrocie z zesłania Godlewski osiadł w rodzinnych stronach i prowadził badania nad lokalną przyrodą.

Czytaj także: „Przyroda Polska” – Biuletyn EKO-edukacyjny nr 7/2014 Rozmowy z drewnem

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII>>>


Opcje

Info