NIE IGRAJ Z KLESZCZEM

29 05 2018

   Państwowa Inspekcja Sanitarna – SANEPID oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie zapraszają na konferencję pt. “NIE IGRAJ Z KLESZCZEM”.
   Pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa Artur Sawicki, główny specjalista w Dziale Informacji Naukowej i Promocji, wygłosi referat pt. “Kleszcz – mały wielki problem. Występowanie, rodzaje, choroby przenoszone przez kleszcze, profilaktyka”.


Opcje

Info