Pierwszy certyfikat PEFC

10 02 2011

  W dniu 25 stycznia 2011 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, jako pierwsza jednostka PGL Lasy Państwowe, uzyskała certyfikat PEFC.

Przyznanie certyfikatu oznacza, że lasy radomskiej dyrekcji są dobrze zarządzane, z równoczesnym uwzględnieniem zarówno aspektów przyrodniczych, jak i społecznych i ekonomicznych, a gospodarka leśna prowadzona tu jest w sposób prawidłowy oraz w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Certyfikatem objęto wszystkie nadleśnictwa podległe radomskiej dyrekcji. RDLP w Radomiu jest obecnie jedyną jednostką w strukturach Lasów Państwowych, która posiada dwa certyfikaty wykorzystywane w branży leśnej i drzewnej – PEFC i FSC. Dlatego drewno produkowane w tutejszych lasach będzie teraz oznakowane specjalnym logo FSC i PEFC. “Otwiera nam to nowe rynki zbytu surowca drzewnego wśród firm, dla których certyfikat jest kluczem dotarcia do klientów” – podkreśla Mariusz Turczyk, rzecznik RDLP w Radomiu.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) jest unikalnym systemem oznakowania pozyskiwanego drewna. Drewno i produkty drzewne oznaczone logo PEFC pochodzą z lasów zagospodarowanych w sposób trwały i zrównoważony. Systemem kontroli PEFC objęto już ok. 200 mln ha lasów na świecie. RDLP w Radomiu pierwsze starania o przyznanie certyfikatu PEFC rozpoczęła już w grudniu 2009 r. Dwuetapowy audyt w biurze rdLP i pięciu wylosowanych nadleśnictwach został przeprowadzony w październiku 2010 r. przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie i zakończył się z wynikiem pozytywnym. Dyrekcja radomska LP gospodaruje na obszarze 462 tys. ha w czterech województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, małopolskim i łódzkim…

“Trybuna Leśnika” nr 2/2011  Certyfikat PEFC


Opcje

Info