PODARUJ DZIECIOM SERCE!

28 05 2015

Plakat_akcja

   W ramach Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej pt. „BĄDŹMY RAZEM – ODDAJMY SIEBIE”, Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie organizuje akcję „PODARUJ DZIECIOM SERCE”.

Podczas naszej akcji dwukrotnie będzie można ODDAĆ SIEBIE INNYM:

  • oddając krew w podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ambulansie;
  • przekazując czekoladę na rzecz potrzebujących dzieci z terenu miasta Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego.

Ambulans będzie podstawiony przy Pałacu Ślubów na Placu Jana Pawła II (Park Potulickich) w godzinach 9.00-13.00.

Członkowie Klubu HDK „Serce Pruszkowa” będą prowadzili dobrowolną zbiórkę czekolady i słodyczy, które później zostaną przekazane dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych.

Apel do mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości: przyłącz się do naszej wspólnej akcji, PODARUJ DZIECIOM SERCE – choćby w czekoladzie!

czeko


Opcje

Info