Co przemysł zepsuje…

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Ta znana zasada prof. Walerego Goetla, twórcy nowoczesnej koncepcji ochrony przyrody i jej zasobów, aktualnie znajduje coraz więcej przykładów praktycznego zastosowania. Jednym z nich mogą być Zakłady Azotowe w Puławach istniejące od ponad 40 lat.

W latach 80. ub. wieku, kombinat ten zajmował jedno z czołowych miejsc na niechlubnej liście „80-ciu najbardziej uciążliwych zakładów przemysłowych w Polsce”. Uruchomienie jego związane było z intensywną ingerencją w kompleksy leśne, a także degradacją środowiska przyrodniczego. Skala produkcji saletry amonowej oraz mocznika tych zakładów od samego początku swego istnienia decydowała o zajęciu przez Polskę jednego z czołowych miejsc na świecie. Jednocześnie ten typ produkcji chemicznej w miarę upływu jej trwania determinuje kumulację zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym, a tym samym nieodwracalne zniszczenie środowiska…

“Trybuna Leśnika” nr 9/2009 r. PDF