Grodzić czy nie grodzić? Oto jest pytanie!

30 07 2009

Osłonki tekpolowe

Kiedy człowiek nie naruszał tak dotkliwie równowagi w przyrodzie jak obecnie, jej prawa decydowały i nadawały bieg procesom oraz kształtowały strukturę wewnętrzną ekosystemów. Jednak antropopresja, której odzwierciedleniem jest znaczne ograniczenie liczebności drapieżników spowodowało, że człowiek rad nie rad zaczął decydować, w jaki sposób skutecznie ograniczy liczebność populacji roślinożerców, głównie zwierzyny płowej...

“Trybuna Leśnika” nr 7-8/2009 r.


Opcje

Info